Aan de andere kant worden de beschikbare budgetten vaak ook krapper waardoor er steeds minder ruimte is om (audiovisuele) specialisten in te huren. We merken dat dit ertoe leidt dat vaak uitsluitend de materialen worden ingehuurd zonder dat de standbouwer de benodigde kennis, kunde en ervaring heeft om het op de beursvloer optimaal te laten werken. En dat leidt dan weer vaak tot onrust, vertragingen en frustratie op locatie.

Daarom werken we bij AVeurope met het concept Focusbeurzen. Dit maakt maatwerk mogelijk voor iedereen terwijl we ook rekening houden met de druk op budgetten.
 
Voordeel van focusbeurzen
AVeurope is vaak al aanwezig op nationale en internationale beurzen. Elke maand selecteren we een aantal van deze (inter)nationale beurzen en bundelen we zo veel mogelijk grote en kleine projecten. Zo houden we de logistieke kosten zo laag mogelijk en garanderen toch kennis en expertise op locatie.